Výuka jezdců

Výuka jezdců

Stejně jako vše, co má nějaký cíl, má i svou cestu. Proto i jezdec má svou cestu vývoje. Pokud chceme, aby byl výcvik efektivní a přinášel nám radost z dosažených cílů, je třeba vytvořit systém a "pomalu, ale jistě" se k cílům projezdit. :) Já osobně dělím jezdce do 4 skupin, které jsem pro zpřehlednění vytvořila na základě svých zkušeností.

 

 

 

Jezdec - začátečník

Začátečník je člověk, který s koňmi a jezdectvím nemá žádné zkušenosti. S koněm přišel do styku například jako turista, návštěvník cirkusu apod. Takový člověk se může mezi koňmi pohybovat pouze pod dohledem zkušené osoby. Jezdit může pouze na lonži a v uzavřeném prostoru.
 

Jak pracuji se začátečníkem?

První lekce se začátečníky je spíše teoretická - jak se chovat, aby vše probíhalo bezpečně, základní informace o koňské historii a principech jejich výcviku. Manipulace s koněm, jeho ošetřování, čištění a nastrojení. Tyto informace jsou naprostým základem a stojí na nich celé jezdectví, proto tuto lekci považuji za nevyhnutelnou. Je důležité si informace nejen vyslechnout a zapamatovat, ale především vyzkoušet v praxi a v následujících lekcích osvojovat.
Následující lekce si člověk vytváří návyky v péči o koně a začíná jezdit. Po opětovném zasvěcení do teorie, přichází na řadu praxe - první kroky na koňském hřbetě. Začíná se voděním (člověk si zvyká na pocit v sedle a učí se jít s pohybem koně), jízdou na lonži (zde se člověk učí, uvolněnému, korektnímu sedu, učí se oddělovat činnost váhy, sedu, holení, rukou a trupu a následně vše správně zkoordinovat). Po úspěšném vysezení všech tří chodů (krok, klus, cval) na lonži je možné přejít k samostatnému pohybu jezdce na koni. Tyto lekce mají individuální dobu trvání. Dosažení této úrovně lze potvrdit zvládnutím klidné vyjížďky v nepříliš náročném terénu. 
Cílem je naučit člověka základně se postarat o koně a naučit ho jezdecké samostatnosti.
 

Jezdec - pokročilý začátečník

Pokročilý začátečník je člověk, který umí s koněm bezpečně manipulovat, základně ho ošetřit, vyčistit a nastrojit. Z jezdeckého hlediska má klidný, stabilní sed a ruku. Dokáže koně vysedět ve všech chodech a umí určovat tempo a směr. Takový člověk se již může pohybovat volně na jízdárně, měl by být schopen bezpečně absolvovat vyjížďku do terénu a zvládnout účast na hobby závodech.
 

Jak pracuji s pokročilým začátečníkem?

V případě, že přijde cizí člověk, v první lekci si prověřím zda zvládá vše co má za cíl začátečník, tj. péče o koně, jeho nastrojení a základní jezdecká samostatnost (vždy začínám na jízdárně). Pokud tomu tak není, chybějící či chybné spolu v individuálním časovém horizontu doladíme a lze pokračovat dál. Pakliže to tak je, nebo je člověk mým svěřencem již od stádia začátečníka, lekce se věnují hlavně osvojení základních jezdeckých návyků, odstranění případných zlozvyků (kterým se nevyhnou ani profi jezdci) a následné zdokonalování. V této fázi se jezdec učí jízdárenská pravidla a cviky, seznamuje se s kavaletovou prací, skoky a náročnějšími terény na vyjížďkách. Lekce jsou koncipovány tak, aby byly pestré a zábavné jak pro jezdce, tak pro koně. Cílem jezdectví je být "jezdec-kůň" (v harmonii - jedna bytost) a né jezdec A kůň. Z toho důvodu je třeba brát ohledy na oba zúčastněné.
Výuka má za cíl dosáhnout požadovaných ambicí jezdce (samostatnost v terénu, ZZVJ, účast na hobby závodech apod.)
Pokud za mnou přijde člověk, s cílem koupě koně, je to právě tato úroveň (tj. klient je schopen poskytnout koni základní péči a jezdecky je na úrovni ZZVJ) kdy řeknu: "Váš cíl je splněn, můžete si zodpovědně koupit koně." :)
 

Jezdec

Jezdec je člověk, který splňuje vše výše zmíněné a má to podloženo ČJF - formou ZZVJ. Tento doklad mu zajišťuje možnost účasti na oficiálních závodech.
 

Jak pracuji s jezdcem?

Lidé na úrovni jezdce za mnou chodí často s konkrétní představou o tom, kde je problém a na čem chtějí pracovat nebo čeho chtějí dosáhnout, např.: bojím se skákat; tuhnu; mám problémy se sedem; chci jet na závody, ale nevím co mě tam čeká; chci si udělat cvičitelák, chci umět koně přivést na přilnutí, kůň mě neposlouchá, co dělám špatně?, apod. Já odpovídám, že vše má své řešení ;-)
Takže jak již bylo zmíněno, vytyčíme si cíle a po malých, ale jistých krůčcích postupujeme, odstraňujeme nedostatky, prohlubuje kvalitu a učíme se nové věci.
Práci s jezdci se snažím tvořím pestrou a zábavnou pro oba zúčastněné. Kreativity není nikdy dost :) Lekce mohou být orientované drezurně či skokově. Oblíbené jsou i výcvikové vyjížďky přírodou. Při dlouhodobé spolupráci se jednou za čas ráda vracím k lekcím na lonži. Slouží to k upevnění korektního sedu a člověk by nevěřil, kolik legrace se dá vymyslet ;)
Cílem výuky jezdce je vyučit zdravě sebevědomého a naprosto samostatného jezdce, který je součástí "jezdec-kůň".¨
 

Pokročilý jezdec

Pokročilý jezdec je člověk, který úspěšně zvládl ZZVJ a již dokáže s koně více pracovat. Umí si poradit v situacích, kdy kůň nerozumí, nebo je neklidný. Dokáže koně naučit nové věci, umí přivést koně na přilnutí, jezdí koně sedem a je základně všestranný (drezura, parkur, terén).
 

Jak pracuji s pokročilým jezdcem?

Na této úrovni výcviku se moje lekce stávají vrcholně individuální. Pokud má být práce efektivní, je třeba maximální soustředěnost všech zúčastněných. Vždy je lepší pracovat kratší dobu a poctivě, než delší dobu bezvýznamně "kroužit".
Zdravě sebevědomý člověk ví, že se učíme celý život - "Čím více člověk ví, tím více ví, že nic neví." ;-) A tak je to i v jezdectví. I jezdci na GP úrovni mají trenéry, i tito jezdci si jednou za čas sednou na koně bez sedla na lonži a srovnají si sed. Jen neustálým učením a korekcemi člověk může dojít k rozvoji.
Pokročilí jezdci často bývají již zaměřeni nějakým směrem (drezura, parkur, terén, vztah s koněm...) v lekcích se tedy zaměřuji především na dopilování případných nedostatků, kvalitu již osvojeného a následně na jejich další rozvoj. 
Z mého pohledu je pokročilý jezdec člověk, který dokáže svého koně bezpečně zvládat za každé situace, je schopen koně naučit vše co ho naučit chce a dokáže sebe a koně menežovat tak, že je "jezdec-kůň" fyzicky i psychicky spokojen. :)
 

Rehabilitační ježdění

Velmi ráda prokládám lekce (dle potřeby) "rehabilitačním ježděním". Jedná se lekci, kdy má kůň na hřbetě madla a člověk na něm provádí různá cvičení. Tyto cviky vedou k uvolněnosti zádových svalů, pomáhají formovat správné držení trupu a zdokonalují uvolněnost a kvalitu sedu jezdce. Tato lekce probíhá na lonži, aby se jezdec mohl soustředit pouze na sebe a trvá 20 minut. (Výcvik)
 
TOPlist